(deutsch, mint, 115 Karten)

Weitere Kategorien

Serpifeu

S & W 001 Serpifeu

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,10 EUR

Serpifeu

S & W 002 Serpifeu

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Efoserp

S & W 003 Efoserp

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Efoserp

S & W 004 Efoserp

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,15 EUR

Serpiroyal

S & W 005 Serpiroyal

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

2,50 EUR

Serpiroyal

S & W 006 Serpiroyal

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Vegimak

S & W 007 Vegimak

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Vegichita

S & W 008 Vegichita

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,15 EUR

Lilminip

S & W 009 Lilminip

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Dressella

S & W 010 Dressella

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Maracamba

S & W 011 Maracamba

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Maracamba

S & W 012 Maracamba

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,40 EUR

Sesokitz

S & W 013 Sesokitz

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Kronjuwild

S & W 014 Kronjuwild

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Floink

S & W 015 Floink

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,10 EUR

Floink

S & W 016 Floink

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,10 EUR

Ferkokel

S & W 017 Ferkokel

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Ferkokel

S & W 018 Ferkokel

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Flambirex

S & W 019 Flambirex

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

5,99 EUR

Flambirex

S & W 020 Flambirex

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

1,99 EUR

Grillmak

S & W 021 Grillmak

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Grillchita

S & W 022 Grillchita

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,20 EUR

Flampion

S & W 023 Flampion

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,10 EUR

Flampion

S & W 024 Flampion

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,15 EUR

Flampivian

S & W 025 Flampivian

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Reshiram

S & W 026 Reshiram

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

3,99 EUR

Ottaro

S & W 027 Ottaro

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,10 EUR

Ottaro

S & W 028 Ottaro

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,10 EUR

Zwottronin

S & W 029 Zwottronin

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Zwottronin

S & W 030 Zwottronin

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,15 EUR

Admurai

S & W 031 Admurai

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

2,50 EUR

Admurai

S & W 032 Admurai

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

2,49 EUR

Sodamak

S & W 033 Sodamak

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Sodachita

S & W 034 Sodachita

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,20 EUR

Barschuft

S & W 035 Barschuft

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Piccolente

S & W 036 Piccolente

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,10 EUR

Swaroness

S & W 037 Swaroness

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Mamolida

S & W 038 Mamolida

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Mamolida

S & W 039 Mamolida

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Elezeba

S & W 040 Elezeba

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,10 EUR

Elezeba

S & W 041 Elezeba

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,10 EUR

Zebritz

S & W 042 Zebritz

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Zebritz

S & W 043 Zebritz

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Wattzapf

S & W 044 Wattzapf

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,10 EUR

Wattzapf

S & W 045 Wattzapf

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 8

0,10 EUR

Voltula

S & W 046 Voltula

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,50 EUR

Zekrom

S & W 047 Zekrom

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

4,99 EUR

Somniam

S & W 048 Somniam

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Somnivora

S & W 049 Somnivora

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,50 EUR

Fleknoil

S & W 050 Fleknoil

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Fletiamo

S & W 051 Fletiamo

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Toxiped

S & W 052 Toxiped

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Rollum

S & W 053 Rollum

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Cerapendra

S & W 054 Cerapendra

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Monozyto

S & W 055 Monozyto

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Mitodos

S & W 056 Mitodos

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,15 EUR

Zytomega

S & W 057 Zytomega

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

2,50 EUR

Praktibalk

S & W 058 Praktibalk

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,10 EUR

Praktibalk

S & W 059 Praktibalk

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Strepoli

S & W 060 Strepoli

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,15 EUR

Jiutesto

S & W 061 Jiutesto

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Karadonis

S & W 062 Karadonis

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Ganovil

S & W 063 Ganovil

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Rokkaiman

S & W 064 Rokkaiman

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Rabigator

S & W 065 Rabigator

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

2,99 EUR

Felilou

S & W 066 Felilou

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Kleoparda

S & W 067 Kleoparda

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,40 EUR

Zurrokex

S & W 068 Zurrokex

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 8

0,10 EUR

Irokex

S & W 069 Irokex

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,45 EUR

Zorua

S & W 070 Zorua

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,10 EUR

Zoroark

S & W 071 Zoroark

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

4,99 EUR

Skallyk

S & W 072 Skallyk

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Grypheldis

S & W 073 Grypheldis

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,50 EUR

Klikk

S & W 074 Klikk

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Kliklak

S & W 075 Kliklak

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,15 EUR

Klikdiklak

S & W 076 Klikdiklak

Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Nagelotz

S & W 077 Nagelotz

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Nagelotz

S & W 078 Nagelotz

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 6

0,10 EUR

Kurkmarda

S & W 079 Kurkmarda

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,15 EUR

Yorkleff

S & W 080 Yorkleff

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,10 EUR

Yorkleff

S & W 081 Yorkleff

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Terribark

S & W 082 Terribark

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,20 EUR

Bissbark

S & W 083 Bissbark

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Dusselgurr

S & W 084 Dusselgurr

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,10 EUR

Navitaub

S & W 085 Navitaub

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,15 EUR

Fasasnob

S & W 086 Fasasnob

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Ohrdoch

S & W 087 Ohrdoch

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,20 EUR

Picochilla

S & W 088 Picochilla

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 5

0,10 EUR

Chillabell

S & W 089 Chillabell

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,50 EUR

Bisofank

S & W 090 Bisofank

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,20 EUR

Bisofank

S & W 091 Bisofank

Rare

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Energie-Rückgewinnung

S & W 092 Energie-Rückgewinnung

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,30 EUR

Energiesuche

S & W 093 Energiesuche

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 9

0,15 EUR

Energie-Umschalter

S & W 094 Energie-Umschalter

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,50 EUR

Hyperheiler

S & W 095 Hyperheiler

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,30 EUR

PlusPower

S & W 096 PlusPower

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,20 EUR

Pokéball

S & W 097 Pokéball

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 7

0,20 EUR

Pokédex

S & W 098 Pokédex

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,25 EUR

Pokémon-Kommunikation

S & W 099 Pokémon-Kommunikation

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,69 EUR

Trank

S & W 100 Trank

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,10 EUR

Prof. Esche

S & W 101 Prof. Esche

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,79 EUR

Beleber

S & W 102 Beleber

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 8

0,50 EUR

Super-Anziehungskraft

S & W 103 Super-Anziehungskraft

Uncommon

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,35 EUR

Tausch

S & W 104 Tausch

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 4

0,15 EUR

Pflanze-Energie

S & W 105 Pflanze-Energie

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,30 EUR

Feuer-Energie

S & W 106 Feuer-Energie

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,30 EUR

Wasser-Energie

S & W 107 Wasser-Energie

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,30 EUR

Elektro-Energie

S & W 108 Elektro-Energie

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,30 EUR

Psycho-Energie

S & W 109 Psycho-Energie

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,30 EUR

Kampf-Energie

S & W 110 Kampf-Energie

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,40 EUR

Finsternis-Energie

S & W 111 Finsternis-Energie

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Metall-Energie

S & W 112 Metall-Energie

Common

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Reshiram

S & W 113 Reshiram

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

7,99 EUR

Zekrom

S & W 114 Zekrom

Silverstar-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

7,99 EUR

Pikachu

S & W 115 Pikachu

Secret Rare, HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

7,99 EUR

Wir akzeptieren:
Zahlung per Banküberweisung


Zahlung per Paypal

Warenkorb

Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Warenkorb »

Willkommen zurück

E-Mail-Adresse:
Passwort:
Passwort vergessen?

Top Artikel

Prof. Esche

Prof. Esche
0,79 EUR

Trank
Trank
0,10 EUR
Tausch
Tausch
0,15 EUR
PlusPower
PlusPower
0,20 EUR
Mitodos
Mitodos
0,15 EUR
Ottaro
Ottaro
0,10 EUR

Design by nexTab.de

Alle verwendeten Namen, Marken und Grafiken sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller.
Magic the Gathering™ sowie alle Editionsnamen und -symbole sind eingetragene Warenzeichen von Wizards of the Coast.