(deutsch, mint, 104 Karten)

Weitere Kategorien

Serpifeu

S & W 001RH Serpifeu

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Serpifeu

S & W 002RH Serpifeu

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Efoserp

S & W 003RH Efoserp

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Efoserp

S & W 004RH Efoserp

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Serpiroyal

S & W 005RH Serpiroyal

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Serpiroyal

S & W 006RH Serpiroyal

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Vegimak

S & W 007RH Vegimak

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Vegichita

S & W 008RH Vegichita

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Lilminip

S & W 009RH Lilminip

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Dressella

S & W 010RH Dressella

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Maracamba

S & W 011RH Maracamba

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Maracamba

S & W 012RH Maracamba

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Sesokitz

S & W 013RH Sesokitz

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Kronjuwild

S & W 014RH Kronjuwild

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Floink

S & W 015RH Floink

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Floink

S & W 016RH Floink

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Ferkokel

S & W 017RH Ferkokel

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Ferkokel

S & W 018RH Ferkokel

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Flambirex

S & W 019RH Flambirex

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Flambirex

S & W 020RH Flambirex

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

3,99 EUR

Grillmak

S & W 021RH Grillmak

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Grillchita

S & W 022RH Grillchita

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,40 EUR

Flampion

S & W 023RH Flampion

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Flampion

S & W 024RH Flampion

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Flampivian

S & W 025RH Flampivian

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Reshiram

S & W 026RH Reshiram

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Ottaro

S & W 027RH Ottaro

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Ottaro

S & W 028RH Ottaro

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Zwottronin

S & W 029RH Zwottronin

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Zwottronin

S & W 030RH Zwottronin

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Admurai

S & W 031RH Admurai

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Admurai

S & W 032RH Admurai

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Sodamak

S & W 033RH Sodamak

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Sodachita

S & W 034RH Sodachita

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Barschuft

S & W 035RH Barschuft

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Piccolente

S & W 036RH Piccolente

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Swaroness

S & W 037RH Swaroness

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Mamolida

S & W 038RH Mamolida

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,35 EUR

Mamolida

S & W 039RH Mamolida

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Elezeba

S & W 040RH Elezeba

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Elezeba

S & W 041RH Elezeba

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Zebritz

S & W 042RH Zebritz

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Zebritz

S & W 043RH Zebritz

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Wattzapf

S & W 044RH Wattzapf

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Wattzapf

S & W 045RH Wattzapf

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Voltula

S & W 046RH Voltula

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Zekrom

S & W 047RH Zekrom

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Somniam

S & W 048RH Somniam

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Somnivora

S & W 049RH Somnivora

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Fleknoil

S & W 050RH Fleknoil

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Fletiamo

S & W 051RH Fletiamo

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Toxipet

S & W 052RH Toxipet

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Rollum

S & W 053RH Rollum

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Cerapendra

S & W 054RH Cerapendra

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,50 EUR

Monozyto

S & W 055RH Monozyto

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Mitodos

S & W 056RH Mitodos

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Zytomega

S & W 057RH Zytomega

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Praktibalk

S & W 058RH Praktibalk

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Praktibalk

S & W 059RH Praktibalk

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Strepoli

S & W 060RH Strepoli

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Jiutesto

S & W 061RH Jiutesto

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Karadonis

S & W 062RH Karadonis

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,50 EUR

Ganovil

S & W 063RH Ganovil

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Rokkaiman

S & W 064RH Rokkaiman

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Rabigator

S & W 065RH Rabigator

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Felilou

S & W 066RH Felilou

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Kleoparda

S & W 067RH Kleoparda

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,50 EUR

Zurrokex

S & W 068RH Zurrokex

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Irokex

S & W 069RH Irokex

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Zorua

S & W 070RH Zorua

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Zoroark

S & W 071RH Zoroark

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Skallyk

S & W 072RH Skallyk

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Grypheldis

S & W 073RH Grypheldis

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Klikk

S & W 074RH Klikk

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,25 EUR

Kliklak

S & W 075RH Kliklak

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Klikdiklak

S & W 076RH Klikdiklak

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,99 EUR

Nagelotz

S & W 077RH Nagelotz

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Nagelotz

S & W 078RH Nagelotz

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Kurkmarda

S & W 079RH Kurkmarda

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,00 EUR

Yorkleff

S & W 080RH Yorkleff

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Yorkleff

S & W 081RH Yorkleff

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Terribark

S & W 082RH Terribark

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Bissbark

S & W 083RH Bissbark

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Dusselgurr

S & W 084RH Dusselgurr

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Navitaub

S & W 085RH Navitaub

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Fasasnob

S & W 086RH Fasasnob

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Ohrdoch

S & W 087RH Ohrdoch

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Picochilla

S & W 088RH Picochilla

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Chillabell

S & W 089RH Chillabell

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Bisofank

S & W 090RH Bisofank

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,35 EUR

Bisofank

S & W 091RH Bisofank

Rare, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 1

0,99 EUR

Energie-Rückgewinnung

S & W 092RH Energie-Rückgewinnung

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 2

0,50 EUR

Energiesuche

S & W 093RH Energiesuche

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,30 EUR

Energie-Umschalter

S & W 094RH Energie-Umschalter

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Hyperheiler

S & W 095RH Hyperheiler

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 3

0,50 EUR

PlusPower

S & W 096RH PlusPower

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,40 EUR

Pokéball

S & W 097RH Pokéball

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,40 EUR

Pokédex

S & W 098RH Pokédex

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,40 EUR

Pokémon-Kommunikation

S & W 099RH Pokémon-Kommunikation

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Trank

S & W 100RH Trank

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Prof. Esche

S & W 101RH Prof. Esche

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

1,50 EUR

Beleber

S & W 102RH Beleber

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,99 EUR

Super-Anziehungskraft

S & W 103RH Super-Anziehungskraft

Uncommon, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,50 EUR

Tausch

S & W 104RH Tausch

Common, REVERSE-HOLO

incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

verfügbare Menge: 0

0,20 EUR

Wir akzeptieren:
Zahlung per Banküberweisung


Zahlung per Paypal

Warenkorb

Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Warenkorb »

Willkommen zurück

E-Mail-Adresse:
Passwort:
Passwort vergessen?

Top Artikel

Tausch

Tausch
0,20 EUR

Trank
Trank
0,20 EUR
Beleber
Beleber
0,99 EUR
PlusPower
PlusPower
0,40 EUR
Prof. Esche
Prof. Esche
1,50 EUR
Pokédex
Pokédex
0,40 EUR

Design by nexTab.de

Alle verwendeten Namen, Marken und Grafiken sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller.
Magic the Gathering™ sowie alle Editionsnamen und -symbole sind eingetragene Warenzeichen von Wizards of the Coast.